به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و اسلامی استان، آزاد خردمند معاون فرهنگی این اداره گفت:جلسه با حضور اعضاء حاضر با محوریت اداره کل فرهنگ و اسلامی برگزار وپس  از بحث تبادل نظر مصوبات ذیل انجام گرفت.

۱-مقرر گردید اداره ورزش وجوانان از ورزشکاران وجوانان برای راهپیمایی روز قدس با پلاکارد ولباس ورزشی دعوت نماید.

۲-مقرر گردید دانشگاه علمی وکاربردی از مراکز وابسته به خود، اساتید ودانشجویان  با پلاکارد مخصوص دانشگاه جهت شرکت دعوت نمایند.

۳-مقرر گردید دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور با دعوت از اساتید و دانشجویان با پلاکارد مخصوص جهت شرکت در راهپیمایی اقدام کند.

۴- مقرر گردیدحوزه هنری با دعوت از هنرمندان وارسته با پلاکارد مخصوص در راهپیمایی شرکت کنند.

۵- مقرر گردیدکانون پرورش فکری و نوجوان با برنامه های متعدد از جمله ( پلاکارد ، بادکنک و ….) و دعوت از کودکان و نوجوانان در راهپیمایی شرکت کنند.

۵-مقرر گردید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران از خانواده معظعم شهداء  و ایثارگران جهت شرکت در راهپیمایی دعوت بعمل آورد.

۶- مقرر گردید اداره  کل اوقاف و امور خیریه از هیأت امناهای مساجد جهت شرکت در راهپیمایی دعوت بعمل آورد.

۷ –مقرر گردید اداره کل آموزش و پرورش با دعوت از معلمین جهت شرکت در راهپیمایی دعوت بعمل آورد.

۸- مقرر گردیداداره  کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با دعوت از هنرمندان و انجمن های فرهنگ، هنری و مؤسسات قرآنی دعوت بعمل آورد و یک دستگاه خودرو جهت آوردن سخنران از شیراز و برگشت به شیراز اقدام نماید.

منبع : سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد