دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه یاسوج گفت: برداشتن گامی که مقصد و نهایتش معلوم نیست، نوعی عقب گردی است.

مذاکرات ژنوسایت مردم استان (ک و ب)؛ سید سعید هاشمی در گفتگو با سایت مردم استان (ک و ب) و خبرنگار « خبرگزاری دانشجو» در یاسوج، با اشاره به مذاکرات ژنو این مذاکرات را از سرنوشت ساز ترین مسائلی دانست که باید با گام های محتاطانه برداشته شود.

وی افزود: سیر ظاهرا تکمیلی مذاکرات ۵+۱، این را نشان می دهد که هنوز که هنوز است اعتماد طرفین مذاکره جلب نشده است به طوری که در بسته ی پیشنهادی تیم مذاکره کننده ی ایرانی که در ابتدا بصورت نامه ای سربسته از دید عموم خارج بود، ۵ رکن مهم و اساسی را مشاهده می کنیم که در نگاه از بالا، با پیشنهاداتی غیر منطقی مواجه می شویم؛ از جمله پذیرش پروتکل الحاقی و کد ۱/۳ از سوی ایران، پذیرش سقف برای انباشت مواد هسته ای، توقف غنی سازی ۲۰ درصد، تضمین اینکه در اراک پلوتونیوم تولید نخواهد شد و پذیرش محدودیت هایی درباره نوع و تعداد ماشین های سانتریفیوژ.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج به گذشته مذاکرات هسته ای ایران در سال های ۸۲ تا ۸۴ اشاره کرد و گفت: در بازگشت به سال های ۸۲ تا ۸۴ این امر پرواضح است که برداشتن گام اول ایران با عنوان «گام اعتمادساز»، چه خطرات و هزینه های سنگینی نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند.

وی افزود: نگاه سمبلیک امریکا به مذاکرات و نگاه صریح و غیرمعقولانه ی رژیم صهیونیستی نامشروع به این موضوع، ما را از برداشتن گام اول و اعتماد کردن به طرف مذاکره کننده کمی بی رمق و بی میل می کند.

هاشمی با اشاره به سیر تحرکات ضد و نقیض و عامدانه ی امریکا و غرب در طول ۳۴ سال اخیر نسبت به ایران و انجام تحریمهای مستکبرانه ی مختلف از سوی آنها، اعتماد به برداشتن گام آخر را کار دشواری دانست و گفت: تیم مذاکره کننده ی ایرانی، اکنون در«بحران تصمیماتی» پرچالشی قرار دارد و دادن بسته ی پیشنهادی بسیار باز از سوی دولت ایران ذهن را درگیر این می کند که تیم ۵+۱ چه اقدامی در ازای این پیشنهادات انجام خواهد داد؟ یا با توجه به متکی بودن غرب به رژیم غاصب و پافشاری این رژیم بر عدم لغو تحریم ها، آیا هیچ گام مثبتی برای لغو تحریم ها برداشته خواهد شد؟

وی ادامه داد: از جمله سوالات دیگری که در این زمینه ذهن را درگیر می کند این است که  در این بین، حفظ عزت و منزلت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی چطور ارزیابی می شود؟ آیا ایران در حال عقب نشینی است؟ انعطاف در برخوردها و رفتارها از سوی مذاکره کنندگان ایرانی، ترمز ماشین مذاکرات را در کجا و چه زمانی خواهد کشید؟

این فعال دانشجویی به ضرورت حکمت و مدیریت در اجرای گام اعتماد سازی اشاره کر و گفت: باید تا الآن به این مهم رسیده باشیم که وارد شدن ایران در حوزه ی تدوین و اجرای گام اول اعتمادسازی که همان غنی سازی ۲۰ درصد می باشد، کاری حکیمانه و مدیریتی مدبرانه می خواهد.

وی افزود: تذکر چندباره ی رهبری در مورد مذاکرات و خوشبین نبودن نسبت به آن، باید توجه دوستان مذاکره کننده را به طرف خود بکشاند و بدانند که برداشتن گامی که مقصد و نهایتش معلوم نیست،  نوعی عقب گردی است.

هاشمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در مورد نرمش قهرمانانه بیان داشت: اگر دکتر ظریف در موضع خود نسبت به بحث غنی سازی که در مصاحبه با سی ان ان مطرح کرد هنوز بایستد و روالی منطقی را در پیش بگیرد، شاید بتوان گفت که این مذاکرات به نتیجه ای ختم خواهد شد که متجلی نرمش قهرمانانه خواهد بود.

وی افزو: اگر ایران در این مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد، در کارمان پیروز شده ایم و اگر هم نتیجه ای حاصل نشود، اتکا و خودباوری این نظام که به روند پیشرفت شتاب بیشتری خواهد داد باید مورد اهمیت واقع شود و  در واقع رسیدن به نتیجه ی برد-برد در هر دو نتیجه، برای ما امری حقیقی خواهد بود.