من برادرم ظریف را به خاطر توجه به منویات شهیدان و مقام معظم رهبری و ملتی که صلح را بیشتر از جنگ دوست دارد ، دوست دارم .

سایت مردم استان (ک و ب)- ؛ توافق امضا شد و فضای جامعه متحول شد .

نه تنها فضای ایران که جهان تحت تاثیر این خبر مهم قرار گرفت . دیشب بسیاری از ایرانیان تا صبح بیدار بودند و منتظر شنیدن خبر توافق .

زمان جنگ هم بسیاری از مردم در هنگام عملیات بیدار می ماندند و منتظر خبر از نتیجه عملیات …

مجید باقریانبرادرانم در جنگ برای اعتلای نام وطن و دینشان جان شیرینشان را تقدیم کردند و برادرم اکنون بعد از برادران شهیدش برای حفظ راهشان شجاعانه و آگاهانه و مدبرانه در برابر یک نزاع نفس گیر و خانمان سوز ایستاد و مقدمات یک پیروزی بزرگ را فراهم کرد .

توافق هسته ای یعنی تعامل سازنده با جهانیان و نقش سازنده ایران در معادلات جهانی .

نقشی که با بی تدبیری برخی کم رنگ شد . و تاثیرات تلخی بر زندگی من و همه اهالی وطنم گذاشت . من برادرم ظریف را به خاطر توجه به منویات شهیدان و مقام معظم رهبری و ملتی که صلح را بیشتر از جنگ دوست دارد ، دوست دارم .

ظریف با ظرافت تمام و شجاعانه نام برادران شهیدم را زنده کرد .

نامش در کنار نام شهیدان بر تارک گداخته تاریخ خواهد درخشید . مرد مبارزه در مذاکره .

ظریف در چند روزه مذاکره ثابت کرد که می توان با تعامل سازنده با جهان می شود بر قله رفیع سربلندی ایستاد.

می شود به خود و وطنمان افتخار کنیم و میشود صلح جهانی را منادی بود …..توافق ژنو خبر خوش ظریف برای ملتی بود و جهانی بود که از خشونت خسته اند .

جنگ از صلح برتر نیست و ظریف صلح را دوست دارد و همه اهالی وطن من چونان ظریف می اندیشند …و البته شاید کسانی …..مردان خرد و صلح جنگ را برتر از صلح نمی دانند .

تلاش برای رشد تکنولوژی حق ماست و این مهم را باید با تدبیر به جهانیان ثابت کرد . از این پیروزی خوشحالم و به برادرم ظریف و همه صلح طلبان جهان تبریک می گویم .

مردم ایران و جهان خوشحال از این توافق نامه اند …ارزوی ما روزهای با دوام صلح و دوستی است و برای آقای دکتر ظریف  و یاران همراهش دعا می کنیم .