با گذشت بیش از چهار سال از پایان شب‌نامه‌نویسی و اغتشاشات دانشگاهی در دانشگاه یاسوج، شاهد حضور مجدد این گروه در فضای جدید دانشگاه هستیم.

سایت مردم استان (ک وب)؛ دانشگاه یاسوج در دوران اصلاحات به عنوان یکی از سیاسی ترین و پر سر و صدا ترین دانشگاه های کشور معرفی شده بود.

با روی کار آمدن دولت نهم هر چند هنوز التهاباتی در فضای دانشگاه مشاهده می شد اما این فضا به سمت آرامش بیشتری پیش رفت و از حجم التهاب کاسته شد.

با اوج گیری فتنه ۸۸ در تهران، عده ای نیز به بهانه های مختلف سعی در ایجاد اغتشاش در فضای دانشگاه را داشتند که به برکت راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در این فضا در دانشگاه یاسوج و به عنوان اولین دانشگاه برگزار کننده کرسی، فضا دانشگاه به سمت عقلانیت بیشتری پیش رفت و دانشجویانی که منتقد واقعی بودند در کرسی های آزاد اندیشی به بحث و جدل منطقی با طرف مقابل می پرداختند.

با دور شدن از سال ۸۸ و گسترش کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه یاسوج و دانشگاه های کشور، حجم التهابات دانشگاه بیشتر فروکش می کرد و دانشجویانی که مامور به ایجاد التهاب در فضای دانشگاه بودند از سوی دانشجویان دانشگاه با استقبال روبر نمی شدند و کم کم فضای آرامش به دانشگاه یاسوج بازگشت.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برخی از دانشجویانی که به دلایل آموزشی و غیره از دانشگاه اخراج و یا تعلیق شده بودند همصدا با دانشجویان دیگر دانشگاه ها حتی رسانه های بیگانه سعی در التهاب آفرینی دوباره در فضای دانشگاه نمودند و از طریق ایجادکمپن های اینترنتی اقدام به جمع آوری امضا حتی از کسانی که دیپلم هم نداشتند کردند تا از این طریق فضای دانشگاه و افکار عمومی را با خود همراه کنند و سرپرست وزارت علوم را به انتصاب گزینه ای همسو با اهدافشان مجبور کنند.

هر چند این اقدامات باعث ایجاد هیچ گونه التهابی در دانشگاه نشد اما آن گاه که داس توفیقی توفیق را یار اهداف دانشجویان معدودی کرد که توسط طیف غالب دانشجویی کنار گذاشته شده بودند، فضا را برای جولان دادن دوباره فراهم دیدند.

این دانشجویان در اقدامی سعی در راه اندازی مجدد دفتر انجمن اسلامی دانشجویان نمودند که سالهای قبل به خاطر سهم خواهی ها و اختلاف های بوجود آمده در بین دانشجویان این تشکل مهر و موم شده بود که با موافقت و اشتیاق مسئولین جدید دانشگاه همراه شد.

با نزدیک شدن به فضای ۱۶ آذر، عده ای که همواره در طی سالیان اخیر به دنبال حاشیه سازی در این ایام بوده اند، انگار دوباره جانی تازه در روح گوشه نشین خود احساس کرده و قصد ورود مجدد به فضای آرام دانشگاه را دارند.

عده معدودی ازدانشجویان دانشگاه یاسوج که سعی داشتند فضای ملتهب اغتشاشات ۸۸ را در دانشگاه باز آفرینی کنند، در آستانه ۱۶ آذر امسال دست به کار شده و اقدام به پخش شب نامه های غیر قانونی در دانشگاه نمودند.

این دانشجویان که طی ۴ سال اخیر توسط خرد جمعی دانشجویان در کرسی های آزاد اندیشی به حاشیه رانده شده بودند، در آستانه نخستین ۱۶ آذر دولت تدبیر و امید به امید حمایت های وزارت علوم و مجموعه جدید حاکم بر دانشگاه دست به کار شدند تا شاید بتوانند به اندازه ای هر چند کم به اهداف خود در دانشگاه و جامعه دست یابند.

نخستین شب نامه این گروه روز گذشته با اغفال چند دانشجوی جدید الورود در فضای دانشگاه توزیع شد که در ان از مسئولین نظام خواهان چشم پوشی از قضایای فتنه ۸۸ و آزادی بی قید و شرط فتنه گران شدند.

در بخشی از این شب نامه که به صورت غیر قانونی در محیط دانشگاه توزیع شده بود آمده است: … ضمن یادآوری به مسئولین دولتی برای وفاداری به شعار های تبلیغاتی قبل از انتخابات، بطور جد خواستار انجام پیگیری های لازم برای رفع حصر و حبس های صورت گرفته طی سالهای اخیر خصوصا حصر غیر قانونی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی … می باشد.

این دانشجویان که قانون شکنی های سران فتنه در سال ۸۸ را فراموش کرده و برخورد با آشوب طلبیهای آنان را غیر قانونی می دانند، هنگامی که با برخی از دانشجویانی مواجه شدند که متوجه فعالیت غیر قانونی شان شده و جلو کارشان را گرفتند، آنها را به کتک کاری و ضرب و شتم تهدید کردند.

امیدواریم با تدبیر وزرات محترم علوم و رئیس دانشگاه یاسوج جلو بازگشت فضای التهاب، شب نامه نویسی و تهدید دانشجویان ارزشی گرفته شود تا قطار دانش و علم در محیط دانشگاه متوقف نشود.