داور پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس با بیان اینکه شعر و خلاقیت در لحظه نوشتن به هیچ عنوان به مصرف نمی اندیشد اظهار داشت: کسی که کار هنری را صادقانه،جهان نگرانه و فرهنگی انجام می دهد هیچ گاه نگاه مصرفی به اثرش ندارد.

در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس در با اشاره به سطح بالای آثار رسیده به بخش پایانی داوری این جشنواره افزود: شعرهای بخش پایانی داوری پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و انتخاب نفرات و آثار برتر از میان این همه اثر کار دشواری بود.

 وی اظهار داشت: هر تجمعی اصولا حول محور فرهنگ و ادبیات قابل تحسین می باشد که برگزاری جشنواره ملی شعر زاگرس به دلیل سطح بالای آن قابل تقدیر است.

 این استاد برجسته شعر در کشور با بیان اینکه هر کدام از آثار پایانی جشنواره شعر زاگرس حس و غافلگیری عام و خاص را برای مخاطب در بر دارد اذعان داشت: همانطور که در بیانه مربوط به این جشنواره اعلام کردم با خواندن این شعرها به آینده شعر در کشور امیدوار شدم.

 باباچاهی با بیان اینکه هیچ اثر هنری از جمله شعر عاری از عیب و اشکال فنی نیست افزود: از نکات مهم و قابل توجه شعرهای ارائه شده به بخش پایانی این جشنواره بدیع، منحصر به فرد و معطوف به جریان خاصی نبودن این شعرها است.

 داور پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس تصریح کرد: در اشعار این جشنواره از جریانی که بر ادبیات امروز سایه افکنده اثری نبود و از طرفی خواسته یا ناخواسته در پیوند با جریان زنده شعر امروز ایران می شد این آثار را بررسی کرد.

 وی با بیان اینکه شعر و خلاقیت در لحظه نوشتن به هیچ عنوان به مصرف نمی اندیشد اظهار داشت: کسی که کار هنری را صادقانه،جهان نگرانه و فرهنگی انجام می دهد هیچ گاه نگاه مصرفی به اثرش ندارد.

 این شاعر برجسته کشوری با بیان اینکه شعر برای مصرف خاص سروده نمی شود افزود: شعر نیما شعر ساده ای نیست اما مضامین اجتماعی و سیاسی دارند و اهمیتی ندارد که شعر سیاسی باشد یا غیر سیاسی بلکه در وهله اول باید شعر باشد.

 باباچاهی درخصوص استفاده ابزاری از هنر و شعر گفت: استفاده ابزاری از شعر در قاموس من نمی گنجد اما پاره ای از مواقع است که موارد و مسائل فراخواست ما حرکت می کنند.

 وی ادامه داد: انقلاب و تحول و جابه جایی در جامعه برای بخشی از شاعران و نه همه شاعران یک برنامه کاری خاص بوده و در راستایی تهییج آن جریان شعر می گویند که به شعرهای تهییجی معروفند.

 باباچاهی با تاکید بر اینکه هیچ چیزی نمی تواند شعر را تهدید کند اظهار داشت: حتی سانسور هم نمی تواند شعر را تهدید کند و بهتر آن است که شعر تجربه دموکراسی داشته و بازخورد و نتایج آن در یک فضای دموکراتیک مورد ارزیابی قرار گیرد.