یاسوج – ایرنا – رییس دانشگاه یاسوج گفت:ایجاد مرکز آینده پژوهی به منظور برقراری ارتباط هدفمند بین حوزه های تصمیم گیر و اجرا با مراکز علمی و دانشگاهی، از نیازهای کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه است.

شاپور رمضانی روز پنجشنه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با راه اندازی چنین مرکزی می توان مسایل و مشکلات فعلی و آینده و کشور را به درستی ارزیابی و با بهره گیری از توان دانشگاهیان راه حل هایی اصولی برای آنان پیدا کرد.

وی بیان کرد: بدون تردید توسعه همه جانبه و هدفمند هر قوم و منطقه ای بدون طرح و برنامه مبتنی بر مطالعات و پژوهش های عمیق میسر نخواهد بود.

رمضانی اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد نیز برای پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند نقشه راهی است که از درون تحقیقات اصولی،علمی و عمیق استخراج شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جای خالی چنین نقشه راهی در حوزه های مختلف در این کهگیلویه و بویراحمد احساس می شود،عنوان کرد: سووالات اساسی زیادی در زمینه استان وجود دارد که هنوز پاسخی دقیق و مبتنی بر تحقیقات علمی به آن داده نشده است.

رییس دانشگاه یاسوج ابراز داشت: بهترین بستر برای مطالعات ساختارمند و انجام پژوهش های علمی، دانشگاه ها است که می تواند با اتکا به مبانی ارزشی، استفاده از تجربیات موجود در جهان و بهره گیری از روش های تحقیق عالمانه به پاسخ های متقن در زمینه توسعه نیافتگی کهگیلویه و بویراحمد و کمک به پیشرفت آن منجر شود.

رمضانی افزود: دانشگاه یاسوج با حدود ۲۰۰ هیأت علمی دکتری، سالانه حدود یک هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا را پذیرش می کند که این امر به معنای ارایه یک هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری در سال است که هر یک برای ارایه پاسخی به یک مساله و نیاز تدوین می شوند.

وی گفت: با وجود چنین ظرفیت هایی در دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کهگیلویه و بویراحمد، کمترین ارتباط میان دستگاهای اجرایی و دانشگاه ها برای ارجاع مسایل و مشکلات و بهره گیری از این ظرفیت چشمگیر دیده می شود.

۶۷۱/۷۵۳۳/۶۲۷

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.ir

منبع : خبرگزاری ایرانا