به گزارش خبرنگار روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد،  اولین جلسه کارگروه ناظرین کانون های فرهنگی وهنری مساجد بویراحمد، یک شنبه ۹۴/۰۴/۱۴ با حضور مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری  مساجد استان و رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد برگزار شد.

 در این جلسه، پیرامون شیوه فعالیت های فرهنگی ونظارت بر حسن برگزاری کلاس های طرح اوقات فراغت در کانون های فرهنگی وهنری مساجد شهرستان بویراحمد،بحث و تبادل نظر شد.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بویراحمد از افزایش تخصیص بودجه در امر تجهیزات کانون های فرهنگی و هنری مساجد خبرداد.

سید سالار احمدی نظارت دقیق و مطلوب را در راستای ساماندهی کانون های فرهنگی وهنری مساجد خواستار شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان رسالت مدیران ومربیان کانون های فرهنگی وهنری مساجد و فلسفه وجودی نیروهای متعهد در این کانون ها رامبارزه با تهاجم فرهنگی و ایجاد امنیت و رشد فضای فرهنگی عنوان کرد.

حجه الاسلام قاسمی نقش مسجد و کانون های فرهنگی وهنری مساجد را در جذب جوانان ونوجوانان مهم تلقی نمود.

در ادامه کارشناس مسئول برنامه ریزی کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان در این جلسه بر تلاش مدیران کانون های فرهنگی وهنری مساجد در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، آسیب شناسی در مساجد، بیان راه کارها وارائه طریق و نظارت حمایتی تاکید کرد.

موحدی خواستار برنامه ریزی مدون و ارائه آماردقیق به رییس گرونه ناظرین کانون های فرهنگی وهنری مساجدشد.

ناظرین کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان بویراحمد به ارائه نقطه نظرات و بحث وتبادل نظر در راستای تحقق اهداف کانون ها پرداختند.

  در این جلسه موارد ذیل تصویب گردید:

ارائه گزارش (توانمندی های فرهنگی) فعالیت مدیران ومربیان کانون های فرهنگی وهنری مساجد توسط سرگروه وبازرس

تعیین حوزه های نظارتی ناظرین


منبع : سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد