نشست هم اندیشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا با انجمن شعر و ادب پروین اعتصامی دنا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی اداره فرهنگ و اسلامی دنا “جلیل بهشتی روی” در ابتدای این جلسه به اهمیت شعر و شاعری در فرهنگ کهنسال و دیرپای ایران اسلامی پرداخت و گفت: شاید با جرات و جسارت بتوان ریشه و پیشینه هنر شعر و حرفه شاعری را از جمله قدیمی ترین ابداعات ذهنی بشر برشمرد که طی آن درک از طبیعت و نظام خلقت را به بهترین شیوه و آراسته ترین نظر برای جهان پیرامون خود بروز داده اند و سعی و تلاش خود را برای زیبا سازی رهیافت های خود از جهان ارائه نموده اند.
سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی دنا انجمن شعر و ادب را از جمله کاراترین و مهمترین انجمن های فرهنگی برشمرد و تاکید کرد : شاید هیچ هنری را به مانند شعر و شاعری مردمی و مقبول میان توده های جامعه نتوان یافت.برای ملت ایران خصوصا عشایر بیت بیت شاهنامه به بند بند تن آنان گره خورده و در حال حاضر این انجمن رسالتی سنگین ودر خور توجهی را بعهده دارد و آن جذب افراد توانمند در این حوزه و آشتی افراد دل زده و نگران از گذشته می باشد.
شاعران حاضر در این جلسه هم با بیان نقاط ضعف و نارسائی های موجود حضور افراد جوان و تحصیلکرده و مورد وثوق که توانایی نقد و تحلیل اشعار را داشته باشد را یکی از خواسته های بحق انجمن برشمردند و تاکید کردند عدم وجود افراد نخبه فکری در حوزه ادبیات فارسی باعث رکود این انجمن و دل زدگی و قهر اکثریت آنان با این انجمن شده است که امید است مدیریت جدید با اندیشه و فکر راهبردی به رشد و ترقی این انجمن کمک نماید .
لازم به ذکر است پس از تبادل نظر میان سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی دنا و اعضای حاضر در جلسه جناب آقای کوشان اسدی از شاعران توانمند شهرستان دنا به عنوان  رئیس انجمن معرفی شد تا در شش ماه آینده زمینه برگزاری انتخابات این انجمن را با حضور افراد شایسته و توانمند فراهم سازد.

 

منبع : سایت اسلامی