تاجگردون پیگیری زودهنگام پرونده متخلفان بدون اتلاف وقت در راستای سالم سازی اقتصاد کشور مفید است.

 : عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی گفت: انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی در رده های مختلف بر اساس سلسله مراتب یکی از راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

  غلامرضا تاجگردون افزود: زمانی که مدیر بر اساس روابط یا ایده های شخصی بکار گرفته شود به خود اجازه می دهد بدون در نظر گرفتن قانون تصمیم بگیرند یا به دنبال راهکاری برای دور زدن قانون باشد.

وی بیان کرد: حداقل مزیت انتخاب مدیران بر اساس سلسه مراتب مبارزه با رواج رانت خواری و فساد در اقتصاد کشور است زیرا نخست باید اجازه امضای سند ۱۰ میلیونی و سپس سند ۱۰۰ میلیونی را به افراد داد.

این مسئول با اشاره به برخی انتخاب مدیران خارج از تخصص و بر اساس رابطه و سلیقه شخصی گفت:تمکین به قانون و تساوی حقوق شهروندی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی است.

تاجگردون با اشاره به اینکه پیگیری زودهنگام پرونده متخلفان بدون اتلاف وقت در راستای سالم سازی اقتصاد کشور مفید است افزود : نمایندگان مجلس با تصویب قوانین دست و پاگیر می توانند برای غیر امن فضای کشور برای فعالیت متخلفان تلاش کنند.

منبع : عصردنا