به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو»  از یاسوج، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج روز گذشته با حضور اعضای این تشکل دانشجویی برگزار شد.

پس از رای گیری اعضای این تشکل دانشجویی، و دبیر جدید دانشگاه یاسوج مشخص شدند.

در این انتخابات که با نامزدی ۱۰ نفر از اعضای شورای عمومی تشکل برگزار شد، اعضای فعال با حق انتخاب ۹ نفر پای صندوق رای رفته و به نامزدهای مورد نظر رای دادند.

در انتخابات این تشکل که طبق اساس نامه آن به صورت درون مجموعه ای برگزار  هفت نفر از نامزد ها به عنوان اعضای اصلی دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

شاهرخ قبادیان در این انتخابات به عنوان دبیر جدید انجمن اسلامی مستقل دانشگاه یاسوج انتخاب شد.

کرامت بهمنی، منصوره موسوی، فرشاد قاسمی، جواد اسفندی، سیده فاطمه الهی نیا و سید سجاد خادمی به عنوان دیگر اعضای این تشکل و به ترتیب به عنوان مسئولان کارگروه های فرهنگی، آموزش، عقیدتی-سیاسی، واحد خواهران و روابط عمومی انتخاب شدند.

عاطفه جاویدی به عنوان مسئول کارگروه شهدا و حسین رخ به عنوان دو عضو علی البدل در انتخابات این تشکل دانشجویی دانشگاه انتخاب شدند./۲۰۰ب۲/

منبع : خبرگزاری دانشجو