مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: این فریضه الهی باید در دانشگاه به عنوان بخش تاثیرگذار جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، حجت الاسلام قاسم مقدم روز گذشته در نشست شورای و دانشگاه ، امر به معروف و را ضامن اجرای قوانین فردی و اجتماعی دانست و گفت: برپایی این فریضه الهی موجب پایداری دستورات الهی در جوامع مختلف و گسترش روحیه دین باوری و ایمان در میان مردمان این جوامع می شود.

 

وی اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر را موجب بروز شادی و نشاط معنوی در جامعه اسلامی دانست و گفت: کم کاری در عمل و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کم کم زمینه سست شدن ایمان در دلها و قلوب را فراهم می آورد.

 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به دانشگاه به عنوان جامعه تاثیر گذار گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از دستورات اجتماعی و ارزشمند دین، باید در دانشگاه نهادینه و ساماندهی شود.

 

قاسم مقدم خاطرنشان کرد: سهل انگاری در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موجب کم رنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسلامی می شود و دانشگاه به عنوان مرکز ثقل پویایی جامعه و کارخانه انسان سازی باید در این امر پیش قدم باشد و این پویایی و تحرک را به جامعه منتقل کند.

 

منبع : خبرگزاری دانشجو