استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی گفت: امر به معروف ضرورترین مسائل اجتماعی دنیای اسلام است.

کارشناس مسائل فرهنگی:

امر به معروف ضرورترین مسائل اجتماعی دنیای اسلام است

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی گفت: امر به معروف ضرورترین مسائل اجتماعی دنیای اسلام است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح از چرام، در این مراسم که باحضور پر شور مردم و بسیجیان شهرچرام برگزارشد، اصغر حبیبی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی به اهمیت وجود امربه معروف ونهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

 حبیبی اظهار داشت: امر به معروف ونهی از منکر دارای مراتبی است و از ضروری ترین مسائل اجتماعی دنیای اسلام است که وظیفه همگانی می باشد.

وی افزود: وجوب امر به معروف ونهی از منکر باید طوری در جامعه تلقی شود که همه انجام دادن آن را وظیفه خود بدانند و مختص حزب یا گروه خاصی نباشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کسی که امربه معروف ونهی از منکر می کند باید دوستانه و دلسوزانه رفتار کند، گفت: آمر به معروف و ناهی از منکر باید حرکت و رفتاری آینه وار داشته باشد و گناه کوچک کسی را بزرگ نکند و بالعکس گناه بزرگ کسی را هم کوچک نشمارد.

 حبیبی با تاکید بر این موضوع که امر به معروف و نهی از منکر امر گسترده ای است، گفت: امربه معروف ونهی از منکر مرکز فرماندهی جامعه اسلامی است و تمام عبادات به وسیله آن ترویج پیدا می کند.

 وی ابراز داشت: همانطوری که یک فرد به خاطر بیم از ریاکاری نمی تواند نمازخواندن را ترک کند،هیچ کس هم نمی تواند بگوید چون من خودم گنهکارم پس نباید امربه معروف ونهی از منکر کنم.

 این کارشناس مسائل فرهنگی در پایان با تاکید براینکه امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه همگانی است، گفت: امر به معروف ونهی ازمنکر هیچ نیت خاصی نیاز ندارد اگرچه انجام این کار به نیت قرب الهی و تکامل این فریضه بهتر است.

 

نتهای متن/

منبع : پایگاه اطلاع رسانی سپاح فتح