شاپور رمضانی به نشست خود با اعضای هیئت امنای دانشگاه اشاره کرد و از تحسین و تعجب این اعضا از پیشرفت های علمی سال های گذشته دانشگاه یاسوج سخن گفت.

سایت مردم استان (ک و ب): روز گذشته در جمع اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه با اشاره به تلاش تیم جدید مدیریت برای رفع مشکلات دانشگاه گفت: خدا را شاهد می گیریم که در هیچ زمینه ای کوتاهی نکرده ایم و اگر ضعفی بوده از مشکلات ساختاری موجود است و ما وظیفه خودمان می دانیم به سمتی برویم که مشکلات کم بشود.

وی با اشاره به بودجه پژوهشی دانشگاه گفت: در موضوع گرنت به مرور زمان نواقص را برطرف خواهیم کرد و حتی اگر زمانی به این نتیجه برسیم که گرنت دست و پا گیر است آنرا حذف خواهیم کرد و روال جدیدی برای حمایت از پژوهشگران دانشگاه پیش بینی خواهیم کرد.

سرپرست دانشگاه یاسوج افزود:  در زمینه پایان نامه های دکتری نیز قول میدهم پیشنهاد اعضای هیات علمی در مورد هزینه هارا با نگاه به ۵ دانشگاهی که بهترین شرایط را دارند اجرا خواهیم کرد.

وی به برنامه ۵ ساله اخیر وزارت علوم اشاره کرد و گفت: برنامه پنج ساله اخیر وزارت در افزایش کمیت و پذیرش بیشتر دانشجوی تحصیلات تکمیلی شرایط سختی برای دانشگاههای در حال توسعه فراهم کرده است.

رمضانی با اشاره به آمار پژوهشی سال های گذشته دانشگاه یاسوج گفت: زمانی که گزارش آمار مقالات را به ارائه کردم،  اعضای  هیئت  بسیار لذت برده اند که دانشگاهی با این تعداد عضو هیات علمی و چنین شرایطی این تعداد مقاله دارد.

وی افزود:  این تلاش و زحمت اعضای هیات علمی و دوستان مسئول قبلی است که باید از آنان یاد کنیم و همیشه قدردان زحمت همه کسانی که برای اعتلای دانشگاه تلاش کرده اند باشیم.