یاسوج ۲۴تنها روستای رودخانه سادات به علت مسئولان، در کنار جاده سادات به یاسوج به حال خود رها شده است.

در سفر موسی خادمی استاندار سابق به چرام و هنگام بازدید از آرامگاه شهید بخرد و در رایزنی با پیمانکار جاده سادات -باغچه جلیل مقرر شد، که گلزار این شهید که در آن زمان وضعیت مناسبی نداشت بهسازی شود.

پیمانکار وقت این جاده هم قبول کرد و قسمتی از کار انجام گرفت ولی بعداز آن نیمه تمام ماند.

روزگذشته پارچه نوشته ای اعتراضی بر گلزار این شهید در روستای رودخانه سادات نصب شد.

درمحتوای این پارچه نوشته بی کفایتی مسئولان ,نداشتن پارتی و گرو کشی پیمانکار ذکر شده است.

روند اعتراض ناشی از بی توجهی به گلزارهای شهدا در چرام در چند وقت اخیر به شدت افزایش یافته./ کبنا