یاسوج۲۴ – : حدود دو سال است که  از زیادی خواهش کرده ام که در زمینه شعر بگویند و اعلام آمادگی کرده ام که در هر زمینه ای هم لازم باشد اطلاعات لازم را در اختیار آنهاخواهم گذاشت.

چون اعتقاد دارم بخش زیاد از فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی از ره گذر هنر باید انجام شود. مضامینی مانند نفی مصرف زدگی، مذمت مصرف کالای خارجی، تشویق جوانان به تولید، تربیت صحیح اقتصادی توسط خانواده ومدارس و… همه میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

اما اصرار ما بر دوستان شاعر فایده ای نداشت بجز چند بیت از دوست عزیزمان آقای دکتر حامد صافی که یک بیت آن به شرح ذیل است:
عقاب باش و گرفتار بالهای خودت
نه مثل مرغ اسیر جهان نان آور

اما سایر دوستان شاعر در این زمینه متاسفانه هیچ کمکی نکردند تا اینکه در شب شعر اخیر رهبری، یکی از شاعران شعری نسبتاً ضعیف و طنز در مورد اقتصاد مقاومتی قرائت کرد و  رهبری آن را تحسین نمود، اما عقیده دارم تحسین رهبری بخاطر برهوت بودن شعر در این زمینه است والا شعر قرائت شده به هیچ وجه شعر قوی ای نبوده نه در ساختار نه در محتوا.

محتوای شعر اقتصادمقاومتی هم باید تربیتی باشد و هم باید حماسی باشد و در این مسیر همچنان دست خود را به سمت دوستان هنرمند شاعر و داستان نویس دراز می‌کنم و از نظر محتوای اقتصادی هر کمکی به آنها حاضرم انجام دهم تا مسیر گفتمان سازی این راهبرد اساسی جهان اسلام با سرعت بیشتری راه خود را باز کند.