معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه گرایش جوانان به اعتیاد در جامعه روبه افزایش است ابراز داشت: مقابله و مبارزه با آسیب‌ های اجتماعی در این استان نیازمند مشارکت دادن مردم است.

یاسوج۲۴: فتاح محمدی در همایش دانشکده‌ های فنی و حرفهای منطقه ۴ کشور با حضور استان های کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر با موضوع مقابله با آسیب‌ های اجتماعی از جمله اعتیاد ابراز داشت: مایه فساد جامعه است و در صورت برطرف شدن آن جامعه اصلاح میشود.

این مسئول با بیان اینکه آسیب‌ های اجتماعی ریشه در معضل اعتیاد دارد اظهار داشت: دانشگاهها به دلیل برخورداری از جایگاه علمی می‌تواند نقش مهمی در آگاهی بخشی جامعه برای مقابله با اعتیاد داشته باشند.

محمدی ادامه داد: در کنار آگاهی بخشی جامعه دانشگاهی و همچنین رسانه‌ ها باید گسترش باورها و ارزش‌ های دینی نیز مد نظر باشد زیرا این دو امر در مصونیت سازی جامعه در زمینه معضل اعتیاد تاثیرگذار است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: روش دیگر برای مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله معضل اعتیاد کردن است.

فتاح محمدی عنوان کرد: رسانه‌ها می توانند نقش مهمی در کاهش معضل اعتیاد داشته باشند./تسنیم