صبح امروز با حضور احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سردار بوعلی رئیس سپاه فتح استان، درمانگاه شفاء بسیجیان سپاه فتح در بویراحمد مرکز استان افتتاح شد.

یاسوج ۲۴: صبح امروز با حضور احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و رئیس استان، بسیجیان سپاه فتح در بویراحمد مرکز استان افتتاح شد.