یاسوج ۲۴: صبح امروز با حضور احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و رئیس استان، سپاه فتح در بویراحمد مرکز استان افتتاح شد.