شتاب بخشی به تکمیل طرح های عمرانی به ویژه پروژه های ملی مستلزم تلاش مسوولان استانی و شهرستانی برای جذب اعتبارات است.

: نماینده مردم شهرستان های و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح های تصفیه خانه فاضلاب، طرح تعریض جاده بابامیدان، طرح های انتقال آب و بیمارستان کوی کارکنان دولت این شهرستان اختصاص یافته است.

غلامرضا افزود: این اعتبار از محل اعتبارات ملی در سال های ۹۲ و ۹۳ برای تکمیل طرح های بزرگ عمرانی گچساران در نظر گرفته شده است که بخشی از آن جذب شده است .

وی اظهار کرد: ۶۰ میلیارد ریال برای طرح های انتقال آب، ۱۴ میلیارد ریال برای طرح تعریض جاده گچساران – بابامیدان،۱۳۰ میلیارد ریال به بیمارستان کوی کارکنان شهر دوگنبدان و ۱۲۰ میلیارد ریال به تصفیه خانه فاضلاب شهر دوگنبدان تخصیص یافته است.

نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت ابراز کرد:شتاب بخشی به تکمیل طرح های عمرانی به ویژه پروژه های ملی مستلزم تلاش مسوولان استانی و شهرستانی برای جذب اعتبارات است.

تاج گردون ابراز امیدواری کرد: با جذب این اعتبارات و تکمیل طرح های عمرانی گچساران تحول چشمگیری در افزایش تولیدات ملی، ایجاد اشتغال و رفاه زندگی مردم این شهرستان نفت خیز رخ دهد

منبع : عصردنا