یاسوج ایرنا ،استاندار کهگیلویه وبویراحمد برلزوم جذب اعتبارات عمرانی این استان از سوی دستگاههای اجرایی این استان تاکید کرد.

سید موسی خادمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا برلزوم شتاب بخشی اجرای طرحهای دارای پیشرفت ۸۰درصد تاکید کرد.

وی تصریح کرد: بهره برداری از این طرحها ضمن افزایش شاخص های برخورداری به رفاه مردم کمک خواهد کرد.

در کهگیلویه وبویراحمد یک هزار و ۸۰۰ طرح عمرانی در دست اجراست که حدود۵۰۰ طرح بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

۶۷۱

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.ir

منبع : خبرگزاری ایرانا