استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه کشاورزی می تواند ما را زودتر به استقلال اقتصادی و خود کفایی برساند و تهدیدها و تحریمهای اقتصادی را بی اثر سازد.


استاندار گفت: توسعه کشاورزی می تواند ما را زودتر به استقلال اقتصادی و خود کفایی برساند و تهدیدها و تحریمهای اقتصادی را بی اثر سازد.

دکترسید موسی خادمی درهمایش اقتصاد مقاومتی استان، افزود: یک اقتصاد خوب، اقتصادی است که علاوه بر رشد  کمی و کیفی همیشگی در فرآیند  تولید و روند توزیع هم عادلانه عمل کند.

خادمی اظهار داشت: اقتصاد جمهوری اسلامی از اسلام و قانون اساسی نشات گرفته و ریشه فقهی دارد  و یک بعد سوم هم دارد که در این رابطه هیچ مسلمانی حق ندارد زیر سلطه بیگانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی به همه امور از منظر دین توجه دارد و اقتصاد مد نظر آن  توزیع عادلانه و توام با رشد کمی و کیفی است .

استاندار اظهار داشت: اقتصاد مقاوتی مد نظر رهبری، تقویت  شعار "ما می توانیم "، همت و تلاش برای رسیدن به استقلال و عدم وابستگی  به بیگانگان است .

به گفته وی، اقتصاد مقاومتی در واقع جلوه ای از استقلال اقتصادی است  که اگر در مقابل تهدیدهای شکننده هم قرار بگیرد، دچار بحران نشود و بتواند خود را بازیابی کند و به جایگاه واقعی خود برگردد.

استاندار یادآور شد: اقتصاد خوب و زنده، تک محوری،  یک بعدی و مقطعی نیست بلکه دارای منحنی رشد و سود رسان و زنجیره ای از تولیدات می باشد و ما باید به دنبال چنین اقتصادی باشیم.

خادمی بیان کرد: امروزه هر جامعه ای بخواهد خود را به استقلال و خودکفایی نسبی برساند به بخش کشاورزی و  تولید صنعت غذایی خود رونق می بخشد و سرمایه گذاری می کند.

استاندار افزود: کشور منابع، ظرفیت، استعداد و دانش آن را دارد که به بخش کشاورزی  رونق ببخشد ودر تولید محصولات  استراتژیک  به خودکفایی برسد .

به گفته وی، نیاز کشاورزی آب و خاک حاصلخیز است که استان ما از آن برخوردار است و در کنار آن باید فرهنگ کار و تلاش را تقویت کرد.

استاندار، نقش روستائیان و عشایر را در تولید محصولات مختلف کشاورزی، زراعی، باغی، دامی  و آبزی پروری سازنده و حیاتی دانست و گفت: برای رسیدن به بهره وری و تولیدات واقعی باید از منابع با دانش و سیستم روز استفاده  کرد.

ج/۲۳۸


منبع : سایت