استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر جایی ناتوانی در امور است ومسائل اجتماعی- فرهنگی تحت شعاع مسائل قومی و فامیل‌بازی قرار دارد، تشکلهای غیر دولتی وارد شوند و فعالیتها را با همگرایی و آسیبها را با مطالعه و شناخت دنبال کنند.


استاندار گفت: هر جایی ناتوانی در امور است ومسائل اجتماعی- فرهنگی تحت شعاع مسائل قومی و فامیل‌بازی قرار دارد، تشکلهای غیر دولتی وارد شوند و فعالیتها را با همگرایی و آسیبها را با مطالعه و شناخت دنبال کنند.

دکترسید موسی خادمی در نشست با دبیران تشکل‌های مردم‌نهاد استان با بیان اینکه، نشاط و پویایی در میان جوانان هر مسئولی را نسبت به کار و خدمت بیشتر ترغیب می‌کند، افزود: هنگامی که این نشاط را در میان تشکل‌های مردم‌نهاد می‌بینیم پی خواهیم برد که روحیه امید در میان جوانان زنده است.

وی، یکی از مزیت‌ها و نقاط قوت تشکل‌های مردم نهاد را کار با یکدیگر و در کنار هم بودن دانست و افزود: وقتی هدف کار و خدمت باشد، دیگر نگاه‌های بسته سیاسی، قومی و منطقه ای جایگاهی ندارد چرا که تشکلها از ارکان اصلی دمکراسی در هر  جامعه ای است.

استاندار اظهار داشت: تشکلها با همگرایی، همکاری وبرنامه محور بودن می توانند با تشکیل یک حلقه وشبکه اجتماعی وایجاد طوفان فکری در جهت رفع مشکلات، کوچک کردن بدنه وتنظیم اهداف دولت و پیشبرد امور و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد جامعه مردم محور و مدیریت بحران گام موثری بردارند.

وی با انتقاد از آنچه که به انحصار طلبی وفردمحوری در این استان منجر شده است، گفت: از گذشته تاکنون این ضعف بزرگ روحیه فردگرایی و عدم هم فکری وکاری گروهی و باهم کار نکردن در این استان جا خوش کرده است.

خادمی با بیان اینکه، راهبرد و نگاه  در دولت تدبیر و امید این است تا فرهنگ با هم بودن را تقویت و نهادینه کند، افزود: از دیگر رویکرد دولت تقویت تشکلها و واگذاری بسیاری از اموراز جمله پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی و این تشکل‌ها می باشد.

وی با بیان اینکه، تشکلها نقش برجسته ای در توسعه و رشد شاخصها در همه زمینه ها دارد، گفت: سمن‌ها باید حلقه رابط میان مردم و مسئولین باشند و ضمن شناسایی و بیان مشکلات، برای رفع آنها تلاش کنند و راهکار ارائه دهند.

استاندار با اشاره به اینکه علاوه بر مشکلات زیر ساختی ، دچار مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز از جمله بحث‌های قومی و شهرستانی و روابط فامیلی ما را بسیار رنج می‌دهد، تاکید کرد: تشکلهای غیر دولتی برای رفع این گونه مسائل که ریشه فرهنگی دارد هم نگاهی جامع داشته باشند.

وی با بیان اینکه، اکنون بیش از هر زمان دیگری به حضورو مشارکت  تشکل‌های مردم‌ نهاد در همه زمینه ها از جمله مسائل زیست محیطی نیاز داریم، تاکید کرد: باید کارها براساس مطالعه و پژوهش و در قالب برنامه تدوین شده و آنچه که ضرورت و اولویت واقعی استان است به آن پرداخته شود.

استانداربا تاکید به اینکه، باید التهاب و حساسیتها نسبت به مسائل حاشیه ای و جانبی از جمله تغییر مدیران با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کم شود، گفت: به جای توجه به بحث‌های فرعی عزل و نصب‌ها و این چنین موضوعاتی که اولویت استان نیست به مسائلی که دغدغه مردم و مسئولین درعمران و آبادانی استان است، توجه گردد.

در این نشست دبیران تشکلها مشکلات خود را مطرح کردند.

ج/۲۳۸


منبع : سایت