دکتر داوود دمیری گنجی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر “مهر اورنگ قائدی” از دانشگاه یاسوج، دکتر مجید اسحاقی گرجی از دانشگاه سمنان و دکتر فرنوش فریدبد، دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر پرویز و دکتر سیاوش ریاحی از دانشگاه تهران در این فهرست جای دارند.

عضو هیئت علمی در فهرست پژوهشگران برتر جهان قرار گرفت تا افتخاری در حوزه علم نصیب این استان محروم شود.
به گزارش “عصردنا “و براساس ارزیابی منتشر شده موسسه بین المللی “تامسون رویترز”دکتر “اورنگ قائدی ” عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.
 دکتر حسنعلی زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر مهدی دهقان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سعید عباس بندی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دکتر داوود دمیری گنجی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر “مهر اورنگ قائدی” از دانشگاه یاسوج، دکتر مجید اسحاقی گرجی از دانشگاه سمنان و دکتر فرنوش فریدبد، دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر پرویز و دکتر سیاوش ریاحی از دانشگاه تهران در این فهرست جای دارند.
در این ارزیابی بین المللی نام ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های ایران در فهرست ۳۲۱۵ پژوهشگر برتر سال ۲۰۱۴ وجود دارد.

“عصردنا “این افتخار شایسته را به جامعه علمی و دکتر قائدی صمیمانه تبریک می گوید و به مسئولان استان تقدیر شایسته از این چهره علمی جهانی را به بهترین شکل پیشنهاد می دهد.

منبع : عصردنا