به گزارش یاسوج ۲۴ تبلیغات زودهنگام نامزدهای احتمالی شورای یاسوج در محافل فضای مجازی حال و هوای خاص خود را دارد، بر اساس این گزارش نامزدهای احتمالی شهر متشکل از اعضای فعلی شورای شهر، اعضای ادوار گذشته و همچنین برخی فعالین سیاسی فرهنگی اساتید دانشگاههای مختلف شهر یاسوج می باشند، هرچند هنوز هیچ کدام از این افراد اظهار نظری در مورد آمدن یا نیامدن خود به انتخابات را نکرده اند اما گمانه زنی ها و رصد شبکه های اجتماعی حول این اشخاص می باشد.

 

۱_ مهدی رستمی (یاسوج)
۲_مراد دیودوست
۳_دکتر فرشاد نگین تاجی
۴_رهامی
۵_اسماعیل مدبرمقدم
۶_دانشی
۷_زهرا زمانی
۸_سعید پایدار
۹_مسعود خوبانی
۱۰_آقای مهندس حاج سید رضا آذرگون
۱۱_فرشید احمدی کیش
۱۲_فرهادی
۱۳_ضرغام یا قدمعلی نجفی
۱۴_نیکبخت
۱۵_خلقی پور
۱۶_دهراب پور
۱۷_آشنا
۱۸_بابک حاتمی
۱۹_جهانبازی
۲۰_:محمدی
۲۱ _دکتر حداد مومنی
۲۲_استاد صدرالله فرخیانی
۲۳_مهندس حسن ارجمند
۲۴:مهندس سعید رودشتیان
۲۵_مهندس حافظ مرادی
۲۶_مهندس داریوش جهانشاهی
۲۷_مهندس اسماعیل عوض زاده
۲۸_خانم طیبه نظری
۲۹_ مهندس زرین
۳۰ _هجیر هجتی
۳۱_ بابک درست
۳۲_ مسعود مولایی
۳۳_ سرخاب بیننده
۳۴_زریر شجاعی
۳۵_داوود پویان صفت
۳۶_مرتضی بهشتی
۳۷ _صمد عزیز پور
۳۸_ مرتضی فروغ فر
۳۹_ علی اروند
۴۰_محمد جعفر خجسته
۴۱-مهندس محسن تیربند
۴۲_احمد رضا (اسلام )کلانی 
۴۳ _خسرو غریب پور
۴۴_ مهندس محسن مفتح
۴۵ _احمد عبدالهی
۴۶_آقای وظیفه شناس
۴۷ _مهندس محمد شهبازی پور
۴۸-بیانی
۴۹- طاهری
۵۰-اردشیری
۵۱- حریری
۵۲- اخلاق پی
۵۳- خدابخش امیری
۵۴- هدایت امیری
۵۵-هدایت اکبری
۵۶- مهدی معینی نژاد
۵۷- ابدار
۵۸-فریدونی
۵۹- مفتح
۶۰- نجاتیان
۶۱-صادقی
۶۲- یوسفی
۶۳- همت پور
۶۴- حقیقت
۶۵- اکبری تبار
۶۶-بهنام مومنی
۶۷- مهندس احسان علیپور تل زالی
۶۸-مهندس سید عابدین مسعودنژاد
۶۹-مهندس کمال باقریان منش
۷۰- محمود ارشدی فر
۷۱:مهندس یاسر ریسی
۷۲:مهندس علی دهرابپور
۷۳:مهندس بشیر وظیفه شناس
۷۴:سیدناصرمعصومی
۷۵:عبدالخلیل پوریاوری
۷۶-موحدی