شنیده ها حاکی است در یکی از دانشگاه های یاسوج، رئیس دانشگاه پس از درگیری لفظی با تعمیرکار کولر، به صورت وی سیلی زده است. ….

-استاندار صبح امروز به منظور یاسوج به همراه هیئتی وارد این دانشگاه شد.

سید موسی خادمی در این دیدار از بخش های مختلف دانشگاه، کلاس ها، آزمایشگاه ها، بخش های اداری و ساختمان های ر حال احداث بازدید کرد و سپس در نشست پژوهشی که به میزبانی برگزار شد شرکت کرد.

 

 -شنیده ها حاکی است در یکی از دانشگاه های یاسوج، رئیس دانشگاه پس از درگیری لفظی با تعمیرکار کولر، به صورت وی سیلی زده است.  ….

-مدیر تربیت بدنی دانشگاه یاسوج از برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک توسط این مدیریت ویژه خانواده های اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه خبر داد.

گشتاسب آذر پیرا همچنین از برگزاری کلاس های فوتسال و فوتبال ویژه فرزندان کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در تابستان سال جاری خبر داد./۲۰۰ب۳/

منبع : خبرگزاری دانشجو