سایت مردم استان (ک و ب): مراسم تکریم و الگوسازی از مستعدین برتر و سرآمدان دانشگاه ، ظهر امروز در سالن دکتر کنعانی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که از سوی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد، از ۹ استاد برتر و ۴ دانشجوی نخبه دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

دکتر رضا چمن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ، معاون استاندار، دکتر ، رئیس بنیاد ،حجت الاسلام ، مسئول درفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، اساتید برتر و دانشجویان نخبه دانشگاه میهمانان این مراسم علمی بودند.

دکتر محمد ذوالعدل، دکتر ، دکتر ، دکتر صدراله محرابی، دکتر رضا چمن، دکتر ، دکتر ،دکتر جانمحمد ملک زاده و دکتر ، ۹ استاد و سرآمد علمی دانشگاه علوم پزشکی بودند که امروز مورد تجلیل و تقدیر واقع شدند.

اما چهار دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی که جزو دانشجویان نخبه محسوب می شدند نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

دکتر مهدی قهرمانی فر، دکتر سجاد جهانگیری، انیس نیک فطرت و سیده زهرا جلال مقدم، نیز چهار دانشجوی برتر دانشگاه علوم پزشکی از منظر بنیاد نخبگان استان بودند.