دهدشت – ایرنا – اربعین مظهر عزت و عظمت حسینی و پیام آور مقاومت و ایستادگی سرور و سالار شهیدان عالم و یاران باوفایش در راه حق است.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، اربعین چهلمین روز شهادت حماسه سازان دشت کربلا و زیارت مرقد عاشوراسازان است.

اربعین حسینی حماسه ای همیشه ماندگار از گذشته است که میان شیعیان و در تقویم تاریخی وفاداران به امام حسین (ع) به ثبت رسیده است.

برگزاری مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) میان شیعیان آن حضرت ارزش و اهمیت ویژه ای دارد.

مرد و زن، پیر و جوان و کوچک و بزرگ همه ساله در ۲۰ صفر با به راه انداختن دسته های عزاداری در هر کوی و برزن یاد رشادت های سرور و سالار شهیدان و یاران وفادارش را گرامی می دارند و پرشورتر از سال های گذشته مراسم اربعین حسینی را برگزار می کنند.

 

منبع : خبرگزاری ایرانا