این روزها خودسری برخی ازدوستان به اصطلاح انقلابی و سفربی مناسبت رئیس جمهور سابق به یکی از شهرستان های استان پاتوقی شده تا بد خواهان آن را دست آویزی برای تفرقه و نفاق قرار دهندو خاطر جریان انقلابی وولایی آزرده شود.

یاسوج ۲۴؛ سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور در ۱۶ شهریور ماه امسال به شهرستان بهمئی واکنش های زیادی را به دنبال داشت و یکی از مخاطبان این پایگاه خبری به نام  احمدبیسیمچی در یادداشتی به این موضوع پرداخته که در زیر می خوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم
عبرتهای تاریخ….
این روزها خودسری برخی ازدوستان به اصطلاح انقلابی و سفربی مناسبت رئیس جمهور سابق به یکی از شهرستان های استان پاتوقی شده تا بد خواهان آن را دست آویزی برای تفرقه و نفاق قرار دهندو خاطر جریان انقلابی وولایی آزرده شود.جولان مغرضین در فضای مجازی به ویژه خطاب به موضوع گیری های یار دیرین انقلاب و شخصیتی ارزشی و زمان شناس و ولایی حاج آقای پناهی که موجب تکدر اذهان وقلوب قاطبه انقلابیون شد؛در پاسخ به افاضات و اظهارات خود خواهانه مدعیان دولت بهار عبرت های تاریخی ذیل ارائه میگردد .
عبرت اول، پیامبر اکرم(ص) دستور داد که در اواخر عمر شریفشان ،اصحاب ایشان تحت فرماندهی اسامه ۱۹ ساله به جنگ بروند که اگر در آن جنگ پیروز می شدند،مسیر قدس هموار می شد .
اما عده ای ازصحابه دستورات پیامبر را به دستورات ولایی و دستورات ارشادی تقسیم کردند .
گفتند این دستورولایی نیست،فقط جنبه راهنمایی و ارشاد داردو از آن اطاعت نکردند.
همانهاشدند زمینه ساز بزرگترین انحراف در اسلام…..

عبرت دوم؛امیر المومنین (ع)مردم کوفه را فرمان داد که با معاویه بجنگند و علیه او بسیج شوند.فرمان دادکه فریب قرآن روی نیزه را نخوردوباقدرت ادامه دهند.

اما عده ای گفتند دستور علی، ولایی نیست یانظرخودشان را مهمتر از نظر ولایت دانستند. واگرحرف حضرت را گوش می دادند،طومار آل امیه در هم پیچیده می شدومنافق بزرگ از بین می رفت.

همانا که حرف ولایت راتوجیه کردند،زمینه ساز انحراف بزرگی بنام خوارج شدند.

عبرت سوم؛ مقام معظم رهبری در ابتدای رای آوری دولت
دوم احمدی نژادجناب مشائی را،معاون اول انتخاب نکن .یک هفته نامه رهبری بدون جواب مانده بود.چون گفتند دستور رهبر،ولایی نیست وجنبه ارشادی دارد. که اگر خوب حرف رهبری را گوش می دادند،دست خیلی از منافقین از کشور کوتاه می شد.

وهمانا بعداانحراف در آرمان های انقلاب به وجودآورد…..

هیچ وقت دستورات ولی را به ولایی وارشاد تقسیم نکنیم.
بدانیم ولی هرچه گفت چه دستوری چه نصیحت،باید عمل شود.

این سنت خداست که عمل نکردگان به حرف ولی،به زمین خواهند خورد. سنت (املاءواستدراج)

انتهای پیام/