یاسوج ۲۴// پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر تهران توسط پایتخت‌نشینان اعضای جدید شورا اکنون به فکر انتخاب شهردار جدید کلان شهر تهران هستند.

یاسوج ۲۴: پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر تهران توسط پایتخت‌نشینان اعضای جدید شورا اکنون به فکر انتخاب شهردار جدید کلان شهر تهران هستند.

بر اساس اخبار شنیده قرار بوده که از میان ۱۴ نفر پیشنهادی شهردار پایتخت انتخاب شود که با انصراف ۷ نفر آن‌ها، اکنون صندلی ۷ رقیب جدی دارد که یکی از آن‌ها از فرزندان استان و استاندار فعلی استان فارس است.

قرار است اعضای شورای شهر تهران از میان حجتی، مهرعلیزاده، کرباسیان، افشانی، ترک‌نژاد، آذروش، پژمان، صالح آبادی و پور سیدآقایی یک نفر را انتخاب کنند.

از مهم‌ترین مسوولیت‌های افشانی معاونت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دوره دولت بوده است./فارس