آمادگی کانون های فرهنگی هنری مساجد بهمئی جهت اجرای طرح بزرگ اوقات فراغت در سایر مناطق این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و اسلامی شهرستان بهمئی طرح اوقات فراغت تابستان ۹۳ کانون های فرهنگی هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ شروع به فعالیت خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بهمئی گفت: ۵۰ کانون فرهنگی هنری مصوب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاداسلامی بهمئی آمادگی اجرای طرح بزرگ اوقات فراغت کانون های مساجد این شهرستان را خواهند داشت.

امین درخشان گفت: برنامه ریزی لازم جهت هر چه با شکوتر و پربار تر شدن برنامه های اوقات فراغت تابستان امسال در اولویت این اداره و کانون های مساجد می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بهمئی و مسئولین کانون های فرهنگی هنری و ائمه جماعات مساجد از تعامل خوبی برخوردار می باشند امیدواریم بتوانیم در این سال که از طرف مقام معظم رهبری مزین شد به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی این طرح را با موفقیت به پایان رسانیم .

 

منبع : سایت اسلامی