یاسوج ۲۴: پایان خرداد ماه کشاورزان باشتی با برداشت محصولات فصل قبل خود، اقدام به آماده سازی زمین های کشاورزی و برنج می کنند.

در زیر تصاویر برگزیده ای را از این زمین ها مشاهد می کنید.

 

کاشت برنج, زمین کشاورزی, باشت, یاسوج 24 کاشت برنج, زمین کشاورزی, باشت, یاسوج 24 کاشت برنج, زمین کشاورزی, باشت, یاسوج 24 کاشت برنج, زمین کشاورزی, باشت, یاسوج 24