آقایان تاجگردون و وکیلی در بیانیه ای اعلام کردند که با هم مشکلی ندارند. هرچه فکر کردم واقعا نمی دانیم این دقیقا یعنی چه ؟؟دو تا نماینده مجلس طی بیانیه ای اعلام کردند که با هم دوست هستند و مشکلی ندارند و قص علی هذا.

یاسوج ۲۴: یادداشت///

 

شهرام مهدوی مطلق/مسئول بسیج ناحیه دانشجویی استان

آقایان و ، اینکه گفتید یعنی چه ؟؟متوجه اختلافتون نبودیم که وحدتتون را ببینیم.
آقایان تاجگردون و وکیلی در بیانیه ای اعلام کردند که با هم مشکلی ندارند،هرچه فکر کردم واقعا نمی دانیم این دقیقا یعنی چه ؟؟دو تا نماینده مجلس طی بیانیه ای اعلام کردند که با هم دوست هستند و مشکلی ندارند و قص علی هذا..چند نکته کوتاه :
گیرم که با هم اختلاف داشته باشید و یا داشته بودید و انشالا که نداشته باشید ،کلا به مردم چه ربطی دارد؟(خود شیرینی؟؟ هرگز هرگز)
ما اساسا اختلاف بین اصلاح طلب و اصول گرایان حزبی را از اساس باور نداریم ،چه برسد به شماها ،چون اختلاف ها بیشتر سر لحاف ملا هستش نه چیز دیگر
وحدت فی نفسه نه خوب است و نه بد ،موضوع وحدت است که به آن قداست می بخشد و یا برعکس،مثلا وحدت نمایندگان با بخش خصوصی و اخذ سهام نوعی وحدت نحس است.
نمی دانیم و اصلا متوجه نبودیم کی ،چرا و چگونه با هم اختلاف داشتید و حالا هم صلح و اعلام وحدت شما را خیلی درک نمی کنیم ،حال مبارک ای مبارک ،انشالا مبارکت باد .
از قدیم گفته اند تا نباشد چیزکی ،مردم نگویند چیزها ،خود این بیانیه هم مبهم و شبه انگیزاست .
قبلا باهم بودید .چه سودی برای مردم داشتید ،باهم اختلاف داشتید ، چه سودی ،حالا باهم گل و بلبلید باشد،این بیانیه یعنی چه و اینکه گفتید دقیقا یعنی چه ؟
در کل صدور چنین بیانیه های نوعی کیاست ،سیاسی است ،که در جریان مقابل (اصول گرایی ) کمتر دیده و شنیده شده است ؟؟