با حضور سعید جلیل در تلویزیون، موج شدید هجمه رسانه ها به این نامزد انتخاباتی شروع شد/ چرا قلم های ما بی عفت شده اند

سعید جلیلیسایت مردم استان ( ک و ب): و اخلاق رسانه ای از جمله مسایلی بود که بارها مورد تاکید همه نامزدهای احتمالی و حالا هر ۸ نامزد ریاست جمهوری قرار گرفته است. اخلاق رسانه ای که همیشه باید مورد تاکید رسانه ها قرار گیرد، در این ایام که چشم مردم بیش از پیش به آنها دوخته شده است، وظیفه اخلاقی سنکین تری را بر دوش دارند.

متاسفانه با شروع تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی شاهد آغاز بد اخلاقی های رسانه ای و انتخاباتی از سوی برخی هوادارن و رسانه های خاص هستیم.

دامنه تخریب شخصیت ها به اندازه ای در حال اوج گیری است که با موشکافی در لای درزهای وقایع، با سفسطه بافی های خاصی امری را که کیلومتر ها از یک نامزد فاصله دارد، به زور و زحمت می خواهند به کاندیدای  مورد نظر بچسبانند و او را مورد هجمه قرار دهند.

علی رغم احترامی که برای همه نامزدهای انتخاباتی قایل هستیم، و از تخریب چهره هر کدام از آنها نگران می شویم، اما در یکی دو روز اخیر و با حضور یافتن در تلویزیون شاهد گسترش موج هجمات رسانه ای سایت ها  و رسانه های مختلف به این شخص بوده و هستیم.

اخیرا مطلبی به نقل از یکی از سایت هایی که وابسته به یکی از ۸ نامزد ریاست جمهوری است، در رسانه های مختلف منعکس شد که موجب آزرده شدن هر انسان آزاد اندیشی می شود که چرا آخرت خود را با این نوشته ها برای دنیای دیگران می فروشیم؟ اخلاق حرفه ای و انسانی ما کجا رفت و چرا قلم های ما بی عفت شده اند؟

این سایت که به یکی از ۸ چهره ارزشی کاندیداتوری انتخابات وابسته است، در مطلبی به نقل از یکی از سایت هایی که اخیرا اقدام به حمایت از مواضع دکتر جلیلی در انتخابات کرده، هجمه رسانه های غیراخلاقی را بر علیه سعید جلیلی شروع کرد!!!

سوال اینجاست که به فرض اگر این سایت از حامیان آقای جلیلی هم باشد ( یا هر نامزد دیگری) آیا باید با تیتر توهین حامیان دکتر جلیلی به فلان قوم سعی در تشویش اذهان عمومی نماییم؟

به فرض حمایت این سایت از سعید جلیلی، و به فرض توهین همین سایت چرا به استفاده از مسایل قومی و قبیله ای برای جلب رای و بهتر بگویم دفع آرای یکی از نامزد ها اقدام می کنید؟

نمی دانم چه بگویم که درد آنجایی است که فکر می کنیم می فهمیم اما نمی فهمیم که نمی فهمیم!

اگر این چند خط توانست حدیث مفصل این جراین را به گوش هوش بخواند که باید خدا را شکر کرد و گرنه تا صبح هم اگر قصه لیلی و مجنون روایت شود فایده ای نخواهد کرد.