افشای لیست بورسیه شدگان و قطع حقوق آن ها تنها یک بازی است تا پس از مدتی، ۱۰ تا ۱۵ درصد از این لیست که جزو مخالفین سیاسی برخی افراد یاد شده هستند کنار گذاشته شود و بعد اعلام شود که از میان افراد بورس شده تنها۱۰ تا ۱۵ درصد حایز شرایط بورس شدن نبوده اند

داس رمضانیسایت مرم استان (ک و ب)؛ با معرفی توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، طبیعی بود که اعتراضات فراوانی به این انتخاب خواهد شد.

اظهارات سؤال برانگیز توفیقی در فتنه ۸۸، عزل ‌و نصب‌های متعدد و رفتار افراطی وی در دوران سرپرستی موجب مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس با وی شد و سرانجام فرد دیگری برای وزارت علوم به مجلس معرفی شد.

اما در همان مدت سرپرستی توفیقی یکی از دانشگاه هایی که با طعم داس وی آشنا شد بود تا ارژنگ از این دانشگاه برکنار و رمضانی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شود.

حاشیه ها و اتفاقات عجیب تر این دانشگاه از روز اول فعالیت رمضانی آغاز شد و سرپرست جدید در اقدامی عجیب، حقوق اعضای هیئت علمی مأمور به تحصیل این دانشگاه را قطع کرد.

این اقدام رئیس جدید که درست یک روز پس از نشستن بر صندلی ریاست دانشگاه صورت گرفت با پوشش بعضی از رسانه های معلوم الحال و حاشیه پرداز استان همراه شد تا مشخص شود اتفاقات پیش آمده به یکباره صورت نگرفته و با یک برنامه ریزی از پیش تعیین در حال رخ دادن است.

 بدین صورت که افشای لیست بورسیه شدگان دانشگاه یاسوج توسط همان سایت ها به اتفاقات قبلی دامن زد و نقش برخی از مسئولین دانشگاه یاسوج برای رسانه ای کردن این اتفاقات را آشکار تر کرد.

این سایت ها که سمت و سوی سیاسی مشخص و حامیان مشترکی نیز دارند پس از افشای بورسیه شدگان دانشگاه یاسوج به یکباره این لیست را از سایت های خود حذف کردند. لیستی که علامت گذاری های عجیبی در مقابل برخی از اسامی داشت و همین حرکت آن ها، ردپای بازی سیاسی جدید برخی از افراد صاحب اغراض سیاسی را آشکار کرد.

عملیات پیگیری حذف مخالفین سیاسی

برخی افراد آگاه  گفتند آغاز این بازی از آغاز برای حذف برخی چهره های مخالف مدیران جدید دانشگاه بوده که شنیده می شود نقش یکی از نمایندگان مجلس استان نیز در آن پر رنگ بوده است.

این افراد آگاه می گویند این نماینده پس از ورود به مجلس هم تحت فشار برخی افراد که در زمان انتخابات از وی حمایت کردند موضوع   بورس شدگان دانشگاه را از طریق وزارت علوم پیگیری کرد و نتیجه، آن شد که ناظرانی برای بررسی این موضوع از سوی وزارت به دانشگاه یاسوج اعزام شده و این موضوع را بررسی کردند.

نتیجه ورود بازرسان وزارت علوم و بررسی موشکافانه آن ها در پرونده بورسیه شدگان در زمان مدیریت ارژنگ، تأیید سالم بودن شیوهِ جذبِ افراد بورس شده به صورت کاملاً قانونی بود و هیچ گونه تخلفی در آن ها مشاهده نشد.

ارژنگ نیز ضمن تأیید حضور بازرس های وزارت علوم در دانشگاه یاسوج، از گزارش ۱۷ صفحه ای بازرس ها خبر داده بود که اسناد آن برای وزرات علوم ارسال شد و در دانشگاه یاسوج نیز موجود است.

با وجود قانونی اعلام شدن جذب بورسیه شدگان دانشگاه یاسوج توسط ناظرین وزارت علوم، با معرفی سرپرست جدید دانشگاه، پروژه قطع حقوق یکباره آن ها و اعلام لیست کامل آن ها دررسانه ها کلید خورد تا شاهد یک اتفاق عجیب در این دانشگاه باشیم.

بهانه ای برای حذف ۱۰ تا ۱۵ درصد مخالف و تأیید بقیه

افراد مطلع خبر دادند افشای لیست بورسیه شدگان و قطع حقوق آن ها تنها یک بازی است تا پس از مدتی، ۱۰ تا ۱۵ درصد از این لیست که جزو مخالفین سیاسی برخی افراد یاد شده هستند کنار گذاشته شود و بعد اعلام شود که از میان افراد بورس شده تنها۱۰ تا ۱۵ درصد حایز شرایط بورس شدن نبوده اند و مشکلی برای ادامه کار و تحصیل دیگر افراد وجود ندارد.

با این شیوه، آن ها، هم موفق به حذف مخالفین سیاسی خود شده و هم از فشار رسانه ها و عموم دانشگاهیان بر روی خود خواهند کاست.

حاشیه های فراوان به وجود آمده در مدت کوتاه سرپرست جدید این دانشگاه و کشاندن سطح تنازع و اختلاف و رفتارهای افراطی از سطح دانشجویان به هییت علمی شباهت زیادی به رفتارهای توفیقی در زمان سرپرستی اش بر وزارت علوم دارد و به نظر می آید با این دست اقدامات، سرانجامِ این سرپرست هم به آن سرپرست گره خواهد خورد.

منبع: